0:00

пра па скачать бесплатно

Найдено: 75 треков

"Поляризующий" (эфэкт) па - нашаму "палярызацыйны". Працяг гаворк пра дзеепрыметнк.
05:40
ZOOM - У тэстах па гсторы Беларус школьнка пытаюць не пра, а пра Мытны саюз
25:33
Пра што па радыё гавары Волка - ра што па радыё гавары Волка
04:29
Пра што Юрко гавары па радыё - ра што Юрко гавары па радыё
04:43
Вандрок па Беласточчыне. Песьня пра касу. Эфр 28 чэрвеня 2007 - андрок па Беласточчыне. Песьня пра касу. Эфр 28 чэрвеня 2007
04:48
Мельянцо пра рэзалюцыю Ерапарламента па Беларус - ельянцо пра рэзалюцыю Ерапарламента па Беларус
24:26
PETARDA - Па Мнску ходзяць чутк пра чарговае падаражэнне праезду
06:41
13.10.09 - Zoom - У дзяржаным ФСА не ведаюць пра планы Лукашэнк раздаваць па 10 тысяч долара
25:32
Дылан стукачы. Як па - беларуску Knockin on Heavens Door
09:26
Ц мае права ктаец - студэнт БДУ патрабаваць лекцыя па-расейску
06:08
Як страхавацца па - беларуску
06:06
Дбаю "аб дзедзе", ц "пра дзеда" - баю "аб дзедзе", ц "пра дзеда"
05:07
Па мянушцы "Васцёр" - рэпартаж Мколы Бянько Юл Свец
24:27
Ц кне Амэрыка Трампа сходнеэрапейскх саюзьнка па НАТО - кне Амэрыка Трампа сходнеэрапейскх саюзьнка па НАТО
08:16
Новая Атлянтыда Чаму Беларус ня ладзяць экскурс па моглках - овая Атлянтыда Чаму Беларус ня ладзяць экскурс па моглках
12:30
Валачобнк, Вялкдзень качаньне яек па - беларуску.
06:59
Павал Севярынец Беларусалм раман пра Беларусь як цэнтар сусьвету - авал Севярынец Беларусалм раман пра Беларусь як цэнтар сусьвету
14:49
Накольк цкава насельнцтву тое, пра што гавораць кандыдаты дэпутаты з тэлеэкрана - акольк цкава насельнцтву тое, пра што гавораць кандыдаты дэпутаты з тэлеэкрана
07:30
Успамны Валянцны Быкавай пра брата Васля - спамны Валянцны Быкавай пра брата Васля
03:50
Пра назвы прафэся жаночага роду - ра назвы прафэся жаночага роду
06:09
Святлана Марцава пра пастаноку - вятлана Марцава пра пастаноку
00:56
2014 - 07-24 Месца для Прэсы - Радыё знкае па правадах
24:41
Пална Качаткова - Начныя размовы пра матылё
06:44
4. Пра кошачку (пацешка) С. Догуша, Я. Курыльчык, Л. Палёнак - . Пра кошачку (пацешка) С. Догуша, Я. Курыльчык, Л. Палёнак
01:49
"Прады, як у судзе Беларуская мова пра чужынск суд турму - Прады, як у судзе Беларуская мова пра чужынск суд турму
09:00
Пра беларускую мову на мапе мова сьвету небясьпецы ЮНЭСКО. - ра беларускую мову на мапе мова сьвету небясьпецы ЮНЭСКО.
06:10
Што стаць за чуткам пра новы рэфэрэндум у Беларус - то стаць за чуткам пра новы рэфэрэндум у Беларус
10:13
Пра што дамовлся Менск Масква нафтагазавым канфлкце - ра што дамовлся Менск Масква нафтагазавым канфлкце
08:22
Пра Джамалу плы крымскататарскай мовы на беларускую - ра Джамалу плы крымскататарскай мовы на беларускую
06:06
Адарврог - Баляда пра пастанца Вакалаку (на словы ладзмера Караткевча)
05:04
Журналсты гшпаньскай газэты El Pas пра сьмяротнае пакаранне Беларус - урналсты гшпаньскай газэты El Pas пра сьмяротнае пакаранне Беларус
07:20
Праваабарончая арганзацыя Платформа паведамляе пра чарговае зьбццё сталчным патсарунку млцы - раваабарончая арганзацыя Платформа паведамляе пра чарговае зьбццё сталчным патсарунку млцы
05:35
Кутн зуб - гэта каторы
06:00
Рабцьму, купляцьмеш. Гэтыя эканомныя формы яшчэ возьмуць сваё - абцьму, купляцьмеш. Гэтыя эканомныя формы яшчэ возьмуць сваё
05:20
Назонк, прыметнк... мгненьнк. Такому школе не вучыл - азонк, прыметнк... мгненьнк. Такому школе не вучыл
05:49
Антон Раднянко тлумачыць, што не так з Мнскам - нтон Раднянко тлумачыць, што не так з Мнскам
10:22
Laurynienka Гэй, малады! (конкурс Мова Музыка Футбол) - aurynienka Гэй, малады! (конкурс Мова Музыка Футбол)
02:05
Пагода надвор'е - агода надвор'е
06:17
Небеларускае слова "жырока" - ебеларускае слова "жырока"
05:46
Антон Шахорск Сонца (конкурс Мова Музыка Футбол) - нтон Шахорск Сонца (конкурс Мова Музыка Футбол)
02:12
Ferris Wheel Зауседы Наперад! (конкурс Мова Музыка Футбол) - erris Wheel Зауседы Наперад! (конкурс Мова Музыка Футбол)
02:56
Яген Мардасевч у праграме "Дзелавы радыёпартал" на Першым нацыянальным канале Беларускага радыё - ген Мардасевч у праграме "Дзелавы радыёпартал" на Першым нацыянальным канале Беларускага радыё
07:43
"Ц" або як правльна пытацца - Ц" або як правльна пытацца
05:03
Казак казаччына беларускай мове - азак казаччына беларускай мове
05:55
Валянцн, Валенты, Валянцюк, Внцук - алянцн, Валенты, Валянцюк, Внцук
05:58
Хапун, шуняк, сьцяна Мясьнковча. Моная роня эпох - апун, шуняк, сьцяна Мясьнковча. Моная роня эпох
10:17
Агульная млявасьць... А як далей - гульная млявасьць... А як далей
05:33
Вымаленьне слова крапва беларуск народ супраць тэлевзйнага начальнка - ымаленьне слова крапва беларуск народ супраць тэлевзйнага начальнка
08:32
Другая сусьветная ц сясьветная - ругая сусьветная ц сясьветная
06:16
Найвялкшыя беларускя песьн Мкалай Ворвуле - Нёман (1957)
02:21
Сразу Май Небасхiл (конкурс Мова Музыка Футбол) - разу Май Небасхiл (конкурс Мова Музыка Футбол)
04:02
Cталiца Маrsа На футболе (конкурс Мова Музыка Футбол) - талiца Маrsа На футболе (конкурс Мова Музыка Футбол)
02:58
Беларус як адказны мешчанн сумленны абывацель - еларус як адказны мешчанн сумленны абывацель
09:31
Хведар Грувч Пераможная (конкурс Мова Музыка Футбол) - ведар Грувч Пераможная (конкурс Мова Музыка Футбол)
05:39
Лс Лес Крывчы (конкурс Мова Музыка Футбол) - с Лес Крывчы (конкурс Мова Музыка Футбол)
02:43
Адась Грыневч - Матафона Перамога (конкурс Мова Музыка Футбол)
03:37
Кацярына Блоцкая Пераможам! (конкурс Мова Музыка Футбол) - ацярына Блоцкая Пераможам! (конкурс Мова Музыка Футбол)
02:32
Васль Быка. Догая дарога дадому. Частка 17 - асль Быка. Догая дарога дадому. Частка 17
10:08
У нас нават дзеясловы бываюць памяншальныя птк ды спатк - нас нават дзеясловы бываюць памяншальныя птк ды спатк
05:40
Як правльна каторая гадзна або кольк часу - к правльна каторая гадзна або кольк часу
06:01
Арабца - - трэцяя беларуская сыстэма псьма
06:04
мя Язэп Нельга. мя Тэрор Кал ласка. - мя Язэп Нельга. мя Тэрор Кал ласка.
09:30
Школьныя русзмы беларускай мове - кольныя русзмы беларускай мове
05:58
Перакус пад назвай "хадун" Або як запусьцць новае слова. - еракус пад назвай "хадун" Або як запусьцць новае слова.
06:04
Smolenskaya - Oblast -Hodili - Devki - Po - Zelenym - Lugam
07:18
Сюдою туды, а тудою сюды - юдою туды, а тудою сюды
05:36
Як расейскя псьменьнк пакрыдзл старажытны беларуск горад - к расейскя псьменьнк пакрыдзл старажытны беларуск горад
06:02
Моны врус або словы "чык"ацлы - оны врус або словы "чык"ацлы
06:04
Трусы засьценках загадка для расейскага госьця - русы засьценках загадка для расейскага госьця
10:49
Як пачуць беларускую мову ад чынонка - к пачуць беларускую мову ад чынонка
05:20
Райская Беларусь. Вялк Укранск Мф - рэпартаж Марцна Войны
13:36
Цьвёрдае Ч як ндыкатар "свойчужы" - ьвёрдае Ч як ндыкатар "свойчужы"
06:20
"Гсторыя, напсаная паэтам" - рэпартаж Якуба Сушчынскага
15:40
Старое добрае беларускае слова капец - тарое добрае беларускае слова капец
10:01
Чым розьнцца савецк суботнк ад беларускай талак - ым розьнцца савецк суботнк ад беларускай талак
10:00
Показать ещё треки

Слушать и скачать музыку онлайн
бесплатно без регистрации - ololo.mobi © 2017